ПСИХОДРАМСКО ЧИТАЊЕ – ЦИКЛУС РАДИОНИЦА ЗА СТУДЕНТЕ

Читање је креативни процес.

Одвија се у међупростору пишчевог и читаочевог несвесног: што је успелије то повезивање (несвесног са несвесним) то нам је књига занимљивија и више доприноси психолошком расту – ширењу капацитета да се емоционално искуство у потпуности проживи.

Радионица је групни процес.

Наша нуди простор за промишљање о књизи, али не и формалну књижевну анализу, пре рад са оним што књига  у нама покреће – у сваком посебно и у нама као групи. Учесници једни друге инспиришу и коначни резултат је кокреација свих. Она подстиче неко ново размишљање о прочитаном, нуди увиде и кључеве могућих тумачења дела, као и личне спознаје, сличне онима до којих се долази у психодрами (када се примењује као психотерапија).

Радионица почиње разговором у кругу, спонтаним асоцирањем на дело – причањем утисака и доживљаја, размишљањима инспирисаним читањем, а развија се драматизовајем неких идеја на импровизованој позорници. Коришћењем техника психодраме: замене улога, дубла, мироринга, помоћног ега – постајете део истраживања које Вам може постати важно.

За почетак, позивамо вас да заједно мислимо (и делимо утиске) о књизи Крај нама познатог света Ерланда Луа и других књига о Доплеру.

За радионицу нису потребна никаква предзнања ни посебни таленти. Број учесника је ограничен. Пријаве слати на e-mail: maricgordana21@yahoo.com i skcprojectteam@gmail.com

Понедељак, 23. јануар 2017. године у 18:00 Нови простор, СКЦ

Водитељке радионице:
Гордана Марић Лаловић – психолошкиња, групна психоаналитичарка,  психодрамска психотерапеуткиња и супервизорка и
Даница Вулићевић – професорка књижевности и психодраматичарка у едукацији

plakat radionica