RADIONICA O ISTRAŽIVAČKIM METODAMA

Izvođač

Zlatko Kovačić, vanredni profesor (Ph.D. in Statistics)

Do 1995. godine docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Multivarijaciona analiza i Analiza vremenskih serija.

Od 1996. do danas vanredni profesor na The Open Polytechnic of New Zealand u Velingtonu (Novi Zeland) gde predaje ili je predavao predmete: Statistical Analysis, Research Methods and Interpretation, Information Systems i Systems Analysis.

Datum i vreme održavanje Radionice

Radionica će se održati od 12. do 14. juna u Biblioteci Geografskog fakulteta, po tri školska časa svakog dana, sa početkom u 10 časova.

Struktura radionice po danima

Dan prvi: Istraživačke metode i empirijska istraživanja
Dan drugi: Priprema prijave teze
Dan treći: Priprema radova za časopise

Prema potrebama učesnika moguća su „prelivanja“ jedne teme u naredni dan na račun skraćenja vremena za neke druge teme.

Planirano je da prva dva časa budu predavanje ali uz aktivno učešće prisutnih. Poslednji čas je zamišljen kao praktična radionica. Za to se učesnicima predlaže da donesu nacrte svojih prijava, prve verzije empirijskih delova teze ili istraživačkog projekta, skicu članaka na kojima rade, da bi se na konkretnim primerima ukazalo na dobre i manje dobre aspekte tih materijala.

Prijava za Radionicu

Svi zainteresovani treba da se do 6. juna prijave Sekretaru Geografskog fakulteta, telefonom 011/2637-421 ili mejlom: Zarko Duskov zarko@gef.bg.ac.rs

Broj učesnika je ograničen na deset.

Shanghai2 Shanghai3 Shanghai1