RASPISAN KONKURS ZA STUDENTSKE RADOVE O EVROPSKOJ UNIJI

Ministarstvo za evropske integracije raspisuje konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji kako bi podstaklo mlade akademske građane da se uključe u argumentovanu debatu u vezi sa članstvom naše zemlje u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jednu od četiri predložene oblasti:

1.     Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU;

2.     Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti;

3.     Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta;

4.     Mitovi o EU: predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, i radovi koji ispune kriterijume, biće objavljeni u elektronskom zborniku studentskih radova koji su pristigli na konkurs.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija (studenti treće i četvrte godine), kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 16. april 2018. godine.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o pokretanju studentskog konkursa možete da preuzmete ovde.