Расподела места за смештај у студентским домовима за школску 2021/2022. годину

Расподела места за смештај у студентским домовима за школску 2021/2022. годину, обавиће се у петак 03. децембра 2021. године у просторијама Географског факултета у Војвођанској 1, Земун,  према редоследу на коначној ранг листи:

Студенти:

Коначна ранг листа http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=1&Submit=Pretra%C5%BEi

Редни број на коначној
ранг листи

Време

Од 1 до 12

од 09:00 часова

Од 13 до 24

од 09:30 часова

Од 25 до 32

од 10:00 часова

Студенткиње:

Коначна ранг листа http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=2&Submit=Pretra%C5%BEi

Редни број на коначној
ранг листи

Време

Од 1 до 12

од 10:30 часова

Од 13 до 24

од 11:00 часова

Од 25 до 36

од 11:30 часова

Од 37 до 48

од 12:00 часова

Од 49 до 60

од 12:30 часова

Од 61 до 72

од 13:00 часова