Raspodela mesta za smeštaj u studentskim domovima za školsku 2021/2022. godinu

Raspodela mesta za smeštaj u studentskim domovima za školsku 2021/2022. godinu, obaviće se u petak 03. decembra 2021. godine u prostorijama Geografskog fakulteta u Vojvođanskoj 1, Zemun,  prema redosledu na konačnoj rang listi:

Studenti:

Konačna rang lista http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=1&Submit=Pretra%C5%BEi

Redni broj na konačnoj
rang listi

Vreme

Od 1 do 12

od 09:00 časova

Od 13 do 24

od 09:30 časova

Od 25 do 32

od 10:00 časova

Studentkinje:

Konačna rang lista http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=2&Submit=Pretra%C5%BEi

Redni broj na konačnoj
rang listi

Vreme

Od 1 do 12

od 10:30 časova

Od 13 do 24

od 11:00 časova

Od 25 do 36

od 11:30 časova

Od 37 do 48

od 12:00 časova

Od 49 do 60

od 12:30 časova

Od 61 do 72

od 13:00 časova