Raspodela mesta za studentski dom – 2020/21.

Raspodela mesta za smeštaj u studentskim domovima za školsku 2020/2021. godinu, obaviće se u sredu 25. novembra 2020. godine u prostorijama Geografskog fakulteta u Vojvođanskoj 1, Zemun,  prema redosledu na konačnoj rang listi:

Studenti:

Konačna rang lista http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=1&Submit=Pretra%C5%BEi

Redni broj na konačnoj
rang listi

Vreme

Od 1 do 12

od 08:30 časova

Od 13 do 24

od 09:00 časova

Od 25 do 36

od 09:30 časova

 

Studentkinje:

Konačna rang lista http://sc.rs/sc/rang_liste/stariji/spisak_studenata.php?faxvisoka=31&pol=2&Submit=Pretra%C5%BEi

Redni broj na konačnoj
rang listi

Vreme

Od 1 do 12

od 10:00 časova

Od 13 do 24

od 10:30 časova

Od 25 do 36

od 11:00 časova

Od 37 do 48

od 11:30 časova

Od 49 do 60

od 12:00 časova

Od 61 do 70

od 12:30 časova

 

 znak 2