RASPORED ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ U APSOLVENTSKOM (OKTOBARSKOM) ROKU

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u oktobarskom apsolventskom roku biće održani u četvrtak 18. oktobra 2018. godine u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema sledećem rasporedu:

Geografija Srbije i Crne Gore (Geografija) u 11:00 časova,

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) u 12:00 časova,

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) u 12:00 časova.