RASPORED ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ U DECEMBARSKOM APSOLVENTSKOM ROKU ZA STUDENTE PO STAROM PROGRAMU

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u decembarskom apsolventskom roku za studente po starom programu biće održani u ponedeljak3. decembra 2018. godine u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema sledećem rasporedu:

Geografija Srbije i Crne Gore (Geografija) u 10:00 časova;
Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) u 11:00 časova;
Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) u 12:00 časova.