RASPORED ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ U NOVEMBARSKOM APSOLVENTSKOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u novembarskom apsolventskom roku biće održani u sredu 21. novembra 2018. godine u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema sledećem rasporedu:

Geografija Srbije i Crne Gore (Geografija) u 9:00 časova;

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) u 10:00 časova;

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) u 10:00 časova.