Raspored ispita

Na osnovu člana 55. i člana 88. Statuta Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, donelo je

O D L U K U

1. Usvaja se plan izvođenja nastave za školsku 2019/20. godinu:

  • Nastava u jesenjem semestru školske 2019/20. godine počinje 01. oktobra 2019. godine, a završava se 30. decembra 2019. godine;
  • Nastava u prolećnom semestru školske 2019/20. godine počinje 03. februara 2020. godine, a završava se 15. maja 2020. godine;