Raspored ispita

Na sednici Nastavno-naučnog veća Geografskog fakulteta u Beogradu, održanoj 17. decembra 2015. godine, doneta je

O D L U K A

O izmenama ispitnih rokova za studente po novom programu. Studenti po novom programu od školske 2015/16. godine imaju šest ispitnih rokova i to:

- Prvi ispitni rok od 16. januara do 14. februara (prijava ispita od 10. do 25. decembra),
- Drugi ispitni rok od 01. do 10. aprila (prijava ispita od 10. do 25. marta),
- Treći ispitni rok od 01. do 20. juna (prijava ispita od 10. do 25. maja),
- Četvrti ispitni rok od 25. do 10. jula (prijava ispita od 21. do 24. juna),
- Peti ispitni rok od 28. avgusta do 09. septembra (prijava ispita od 10. do 25. avgusta),
- Šesti ispitni rok od 16. do 28. septembra (prijava ispita od 10. do 15. septembra).

Ispitni rokovi za studente sa upisanim apsolventskim stažom (po starom programu) su:

Januarsko-februarski od 16. januara do 14. februara Aprilski od 01. do 10. aprila Junski od 01. do 15. juna Septembarski od 01. do 15. septembra i Svakog meseca (bez jula i avgusta) od 01. do 07. u mesecu do kraja školske 2015/16. godine.

Prijavljivanje ispita je do 12. u prethodnom mesecu u Studentskoj službi fakulteta. Ukoliko je student upisao četvrtu godinu studija ili apsolventski staž po starom programu sa prenetim ispitima iz prve ili druge godine, te ispite može polagati u predviđenim ispitnim rokovima, ali i u ispitnim rokovima koje koriste studenti po novom programu.