Raspored ispita

Na osnovu člana 55. i člana 88. Statuta Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, donelo je

O D L U K U

1. Usvaja se plan izvođenja nastave za školsku 2019/20. godinu:

  • Nastava u jesenjem semestru školske 2019/20. godine počinje 01. oktobra 2019. godine, a završava se 30. decembra 2019. godine;
  • Nastava u prolećnom semestru školske 2019/20. godine počinje 03. februara 2020. godine, a završava se 15. maja 2020. godine;

2. Usvaja se kalendar ispita za školsku 2019/20. godinu:

  • Prvi ispitni rok održaće se u periodu 13.01.-31.01.2020. godine (prijava ispita 07.12.-20.12.2019. godine)
  • Drugi ispitni rok održaće se u periodu 01.04.-07.04.2020. godine (prijava ispita 07.03.-20.03.2020. godine)
  • Treći ispitni rok održaće se u periodu 18.05.-01.06.2020. godine (prijava ispita 10.04.-04.05.2020. godine)
  • Četvrti ispitni rok održaće se u periodu 05.06.-19.06.2020. godine (prijava ispita 02.06.-03.06.2020. godine)
  • Peti ispitni rok održaće se u periodu 28.08.-09.09.2020. godine (prijava ispita 20.06.-14.08.2020. godine)
  • Šesti ispitni rok održaće se u periodu 16.09.-28.09.2020. godine (prijava ispita 10.09.-13.09.2020. godine)

Prijavljivanje ispita je do 12. u prethodnom mesecu u Studentskoj službi fakulteta. Ukoliko je student upisao četvrtu godinu studija ili apsolventski staž po starom programu sa prenetim ispitima iz prve ili druge godine, te ispite može polagati u predviđenim ispitnim rokovima, ali i u ispitnim rokovima koje koriste studenti po novom programu.