Распоред испита

На седници Наставно-научног већа Географског факултета у Београду, одржаној 17. децембра 2015. године, донета је

О Д Л У К А

О изменама испитних рокова за студенте по новом програму. Студенти по новом програму од школске 2015/16. године имају шест испитних рокова и то:

Први испитни рок од 16. јануара до 14. фебруара, Други испитни рок од 01. до 10. априла, Трећи испитни рок од 01. до 20. јуна, Четврти испитни рок од 25. до 10. јула, Пети испитни рок од 28. августа до 09. септембра, Шести испитни рок од 16. до 28. септембра.

Испитни рокови за студенте са уписаним апсолвентским стажом (по старом програму) су:

Јануарско-фебруарски од 16. јануара до 14. фебруара Априлски од 01. до 10. априла Јунски од 01. до 15. јуна Септембарски од 01. до 15. септембра и Сваког месеца (без јула и августа) од 01. до 07. у месецу до краја школске 2015/16. године.

Пријављивање испита је до 12. у претходном месецу у Студентској служби факултета. Уколико је студент уписао четврту годину студија или апсолвентски стаж по старом програму са пренетим испитима из прве или друге године, те испите може полагати у предвиђеним испитним роковима, али и у испитним роковима које користе студенти по новом програму.