Распоред испита

На седници Наставно-научног већа Географског факултета у Београду, одржаној 17. децембра 2015. године, донета је

О Д Л У К А

О изменама испитних рокова за студенте по новом програму. Студенти по новом програму од школске 2015/16. године имају шест испитних рокова и то:

- Први испитни рок од 16. јануара до 14. фебруара (пријава испита од 10. до 25. децембра),
- Други испитни рок од 01. до 10. априла (пријава испита од 10. до 25. марта),
- Трећи испитни рок од 01. до 20. јуна (пријава испита од 10. до 25. маја),
- Четврти испитни рок од 25. до 10. јула (пријава испита од 21. до 24. јуна),
- Пети испитни рок од 28. августа до 09. септембра (пријава испита од 10. до 25. августа),
- Шести испитни рок од 16. до 28. септембра (пријава испита од 10. до 15. септембра).

Испитни рокови за студенте са уписаним апсолвентским стажом (по старом програму) су:

Јануарско-фебруарски од 16. јануара до 14. фебруара Априлски од 01. до 10. априла Јунски од 01. до 15. јуна Септембарски од 01. до 15. септембра и Сваког месеца (без јула и августа) од 01. до 07. у месецу до краја школске 2015/16. године.

Пријављивање испита је до 12. у претходном месецу у Студентској служби факултета. Уколико је студент уписао четврту годину студија или апсолвентски стаж по старом програму са пренетим испитима из прве или друге године, те испите може полагати у предвиђеним испитним роковима, али и у испитним роковима које користе студенти по новом програму.