RASPORED NASTAVE NA MASTER AKADMESKIM STUDIJAMA

Geografija:
Predstavljanje predmeta/uvodni čas održaće se u utorak, 24. oktobara 2017. godine sa početkom u 13:00 časova u biblioteci Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Turizmologija:
Uvodni čas održaće se u sredu, 25. oktobara 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.

Prostorno planiranje:

Uvodni čas održaće se u utorak, 31. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III

Demografija:

Demografija u sistemu nauka – sredom od 12:00h do 14:00h
Reprodukcija i starenje – petkom od 11:00h do 13:00h
Prostorna mobilsnost – ponedeljkom od 14:00h do 16:00h
Etnodemografska pitanja – ponedeljak od 12:00h do 14:00h
Demografski aspekti funkcionalne organizacije – sredom od 14:00h do 16:00h

Geoprostorne osnove životne sredine:

Uvodni čas održaće se u četvrtak 26. oktobra 2017. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Predmet Vreme i mesto održavanja Broj časova BrojESPB
P V SIR
IZBORNI BLOK 1 3 + 0 + 0 9
Procena uticaja na životnu sredinu Utorak u 14 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Filipović D.
Monitoring i oditing životne sredine Sreda u 12 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Milanović M.
Upravljanje degradiranim površinama Utork u 10 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Dragićević S.
Funkcionalna zaštita prirode Utorak u 16 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Milinčić M.
ISO standardi u životnoj sredini Sreda u 14 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Pecelj M.
Obrazovanje za održivi razvoj Sreda u 11 časova,
Vojvođanska 1, Zemun
prof. dr Jovanović S.
SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD   0 + 0 + 11 3
Ukupno   9 + 0 + 11 30

1 Student bira tri od šest izbornih predmeta