RASPORED NASTAVE – PROLEĆNI SEMESTAR 2016/2017

Raspored nastave za studente osnovnih akademskih studija u prolećnom semestru u akademskoj 2016/17. možete pronaći na sajtu fakulteta.
Molimo studente da pogledaju eventualne promene u rasporedu nastave.