Raspored nastave

Plan izvođenja nastave za školsku 2021/22. godinu:

  • Nastava u jesenjem semestru školske 2021/22. godine počinje 01. oktobra 2021. godine, a završava se 14. januara 2022. godine;
  • Nastava u prolećnom semestru školske 2021/22. godine počinje 21. februara 2022. godine, a završava se 31. maja 2022. godine.

Napomena:

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet zadržava pravo da izmeni i dopuni Plan izvođenja nastave za tekuću školsku godinu. Sve eventualne ispravke biće blagovremeno objavljene na zvaničnoj internet stranici Fakulteta.

znak 2