RASPORED POLAGANjA PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Raspored polaganja pismenog ispita iz Engleskog jezika – 01. jul u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu 3/III, sala 1.

09:00
Turizmologija I godina: Engleski jezik I - 1, Engleski jezik I - 2
Turizmologija II godina: Engleski jezik II - 1, Engleski jezik II - 2

10:00
Turizmologija III godina: Engleski jezik III -1, Engleski jezik III - 2

11:00
Geografija: Engleski jezik 1, Engleski jezik 2
Demografija: Engleski jezik
Prostorno planiranje: Engleski jezik
GOŽS I godina: Engleski jezik 1
GOŽS II godina: Engleski jezik 2

Potrebno je poneti indeks i popunjenu prijavu.