RASPORED UPISA BUDžETSKIH STUDENATA NA VIŠE GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21.

Studenti koji su imali prijavljen ispit za drugi dodatni rok i nisu mogli da se upišu na teret budžeta u zakazanim terminima, kao i student koji su posle drugog dodatnog roka ostvarili pravo na upis na teret budžeta dolaze na upis prema sledećem rasporedu:

Petak 09. 10. 2020. godine

Demografija druga, treća, četvrta godina u 10:00 časoiva

Geografija druga, treća, četvrta godina u 11:00 časoiva

Prostorno planiranje druga, treća, četvrta godina u 12:00 časoiva

GOŽS druga, treća, četvrta godina u 13:00 časoiva

Turizmologija druga,  treća, četvrta godina u 14:00 časoiva

znak 2