RASPORED UPISA NA VIŠE GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

Prilikom upisa u školsku 2020/21. godinu. student je, pre dolaska u studentsku službu, u obavezi da popuni ŠV obrazac, označi izborne i obavezne predmete, uplati školarinu sa svojim pozivom na broj i potom dođe na upis koji će biti obavljen prema sledećem rasporedu:

Druga godina – samofinansiranje – Utorak 13. 10. 2020. god.
Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Geografija 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program GOŽS 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 14:00 časova

Treća godina – samofinansiranje – Sreda 14. 10. 2020. god.
Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Geografija 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program GOŽS 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 14:00 časova

Četvrta godina – samofinansiranje – Četvrtak 15. 10. 2020. god.
Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Geografija 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program GOŽS 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 14:00 časova

Četvrta produžena prvi put – samofinans.– Petak 16. 10. 2020. god.
Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Geografija 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program GOŽS 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 14:00 časova

znak 2