RASPORED UPISA NA VIŠE GODINE OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Prilikom upisa u školsku 2018/19. godinu. student je, pre dolaska u studentsku službu, u obavezi da popuni ŠV obrazac, označi izborne i obavezne predmete, uplati školarinu sa svojim pozivom na broj i potom dođe na upis koji će biti obavljen prema sledećem rasporedu:

Četvrta produžena prvi put – budžet – Ponedeljak 15. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program GOŽS 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 13:00 časova
Studijski program Geografija 14:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:30 časova

Druga godina – samofinansiranje – Utorak 16. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 11:00 časova
Studijski program Geografija 12:00 časova
Studijski program GOŽS 14:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:30 časova

 Treća godina – samofinansiranje – Sreda 17. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 11:00 časova
Studijski program GOŽS 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:00 časova

Četvrta godina – samofinansiranje – Četvrtak 18. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 11:00 časova
Studijski program GOŽS 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:00 časova

Četvrta produžena prvi put – samofinansiranje– Petak 19. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 11:00 časova
Studijski program GOŽS 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 14:00 časova

Doktorske studije Ponedeljak 22. 10.2018. god.

Upis u drugu godinu 11:00 časova
Upis u treću godinu 12:00 časova
Upis produžene treće godine 13:00 časova

Četvrta produžena upisani 2013. – samofinansiranje – Utorak 23. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program GOŽS 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:00 časova

Četvrta produžena upisani 2012. – samofinansiranje – Sreda 24. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program GOŽS 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Turizmologija 16:00 časova

Četvrta produžena upisani 2011. – samofinansiranje – Četvrtak 25. 10. 2018. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program GOŽS 11:00 časova
Studijski program Turizmologija 12:00 časova
Studijski program Geografija 13:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje 16:00 časova

Petak 26. 10. 2018.

Prijem dokumentacije za studentske stipendije, kredite i studentski dom

Upis studenata po starom programu (upisani pre 2007. godine)

Upis u produženu godinu– ponedeljak 29. 10. 2018.godine

Upisani 2009. godine 10:00 časova
Upisani 2010. godine 13:00 časova

Upis u produženu godinu– utorak 30. 10. 2018.godine

Upisani 2007. godine 10:00 časova
Upisani 2008. godine 13:00 časova

Upis u produženu godinu master studija – sreda 31. 10. 2018. god.