RASPORED UPISA NA VIŠE GODINE OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

Prilikom upisa u školsku 2019/20. godinu student je, pre dolaska u studentsku službu, u obavezi da popuni ŠV obrazac, označi izborne i obavezne predmete (na svom studentskom nalogu), uplati školarinu sa svojim pozivom na broj i potom dođe na upis koji će biti obavljen prema sledećem rasporedu:

Druga godina – budžet – Utorak 15. 10. 2019. god.

Studijski program Geografija – 10:00 časova
Studijski program Demografija – 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje – 11:30 časova
Studijski program GOŽS – 12:00 časova
Studijski program Turizmologija – 13:00 časova

Treća godina – budžet – Sreda 16. 10. 2019. god.

Studijski program Geografija – 10:00 časova
Studijski program Demografija – 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje – 11:30 časova
Studijski program GOŽS – 12:30 časova
Studijski program Turizmologija – 13:00 časova

Četvrta godina – budžet – Četvrtak 17. 10. 2019. god.

Studijski program Geografija – 10:00 časova
Studijski program Demografija – 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje – 11:30 časova
Studijski program GOŽS – 12:30 časova
Studijski program Turizmologija – 13:30 časova

Četvrta podužena prvi put – budžet – Petak 18. 10. 2019. god.

Studijski program Geografija – 10:00 časova
Studijski program Demografija – 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje – 12:00 časova
Studijski program GOŽS – 12:30 časova
Studijski program Turizmologija – 13:30 časova

Druga godina – samofinansiranje – Ponedeljak 21. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija – 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje – 11:00 časova
Studijski program Geografija - 12:00 časova
Studijski program GOŽS - 13:00 časova
Studijski program Turizmologija - 14:00 časova

 Treća godina – samofinansiranje – Utorak 22. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija - 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 11:00 časova
Studijski program GOŽS - 12:00 časova
Studijski program Geografija - 12:30 časova
Studijski program Turizmologija - 14:00 časova

Četvrta godina – samofinansiranje – Sreda 23. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija - 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 10:30 časova
Studijski program GOŽS - 11:30 časova
Studijski program Geografija - 12:00 časova
Studijski program Turizmologija - 13:00 časova

Četvrta produžena prvi put – samofinansiranje – Četvrtak 24. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija - 10:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 10:30 časova
Studijski program GOŽS – 11:00 časova
Studijski program Geografija – 11:30 časova
Studijski program Turizmologija – 12:00 časova

Doktorske studije  Petak 25. 10.2019. god.

Upis u drugu godinu od 10:00 časova
Upis u treću godinu od 11:00 časova
Upis produžene treće godine od 12:00 časova

Ponedeljak 28. 10. 2019. godine od 10:00 do 13:00

Prijem dokumentacije za studentske stipendije, kredite i studentski dom.

Četvrta produžena upisani 2014. – samofinansiranje – Utorak 29. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija - 10:00 časova
Studijski program GOŽS - 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 12:00 časova
Studijski program Geografija - 13:00 časova
Studijski program Turizmologija - 14:00 časova

Četvrta produžena upisani 2013. – samofinansiranje – Sreda 30. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija 10:00 časova
Studijski program GOŽS - 11:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 12:00 časova
Studijski program Geografija - 13:00 časova
Studijski program Turizmologija - 14:00 časova

Četvrta produžena upisani 2012. – samofinansiranje – Četvrtak 31. 10. 2019. god.

Studijski program Demografija - 10:00 časova
Studijski program GOŽS - 11:00 časova
Studijski program Turizmologija - 12:00 časova
Studijski program Geografija - 13:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 14:00 časova

Četvrta produžena upisani 2011. – samofinansiranje – Petak 01. 11. 2019. god.

Studijski program Demografija – 10:00 časova
Studijski program GOŽS - 11:00 časova
Studijski program Turizmologija - 12:00 časova
Studijski program Geografija - 13:00 časova
Studijski program Prostorno planiranje - 14:00 časova

 Upis u produženu godinu – Ponedeljak 4. 11. 2019. godine

Upisani 2010. godine od 10:00 do 13:00 časova

Upis u produženu godinu – Utorak 5. 11. 2019. godine

Upisani 2009. godine od 10:00 do 13:00 časova

Upis u produženu godinu – Sreda 6. 11. 2019. godine

Upisani 2008. godine od 10:00 do 13:00 časova

Upis u produženu godinu – Četvrtak 7. 11. 2019. godine

Upisani 2007. godine od 10:00 do 13:00 časova

Upis studenata po starom programu (upisani pre 2007. godine)

Petak 8. 11. 2019.godine od 10:00 do 13:00 časova

Upis u produženu godinu master studija

  Ponedeljak 11. 11. 2019. god. od 10:00 do 13:00 časova