RASPORED UPISA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Student je, pre dolaska u studentsku službu na upis školske 2017/2018. godine, u obavezi da popuni ŠV obrazac, označi izborne i obavezne predmete, uplati školarinu sa svojim pozivom na broj i onda dođe na upis prema sledećem rasporedu:

Demografija – budžet – Ponedeljak 09. 10. 2017. god.

druga godina 10 časova
treća godina 11 časova
četvrta godina 12 časova
četvrta produžena godina 13 časova

Prostorno planiranje – budžet – Utorak 10. 10. 2017. god.

druga godina 10 časova
treća godina 11 časova
četvrta godina 12 časova
četvrta produžena godina 13 časova

GOŽS – budžet – Sreda 11. 10. 2017. god.

druga godina 10 časova
treća godina 11 časova
četvrta godina 12 časova
četvrta produžena godina 13 časova

Geografija – budžet – Ponedeljak  16. 10. 2017. god.

druga godina 10 časova
treća godina 13 časova

Geografija – budžet – Utorak  17. 10. 2017. god.

četvrta godina 10 časova
četvrta produžena godina 13 časova

Turizmologija – budžet – Sreda 18. 10. 2017. god.

druga godina 10 časova
treća godina 13 časova

Turizmologija – budžet – Četvrtak 19. 10. 2017. god.

četvrta godina 10 časova
četvrta produžena godina 13 časova

NAPOMENA:

Raspored upisa za samofinansirajuće studente osnovnih akademskih studija, kao i raspored upisa za master i doktorske akademske studije biće naknadno objavljen.

Tokom trajanja upisa stranke koje nisu po rasporedu Studentska služba primaće od 14:00 do 16:00 časova.