RASPORED ZA SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA PREVE I TREĆE GODINE STUDIJA

Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 18/2018) školske 2018/2019 godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat.

 U periodu od 15.01. do 08.02.2019. godine

Prva godina studija – 15. - 22.01.2019. god.
Treća godina studija –
23. - 04.02.2019. god.

RASPORED I I III GODINA

Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu – indeks i overenu zdravstvenu knjižicu

Napomena:
Sistematski pregled obavljaju svi studenti, bez obzira na način finansiranja. Samo studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematski pregled.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Služba Opšte medicine