РАСПОРЕД ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СТУДЕНАТА ПРЕВЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву или трећу годину студија („Службени гласник РС“ бр. 18/2018) школске 2018/2019 године обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат.

 У периоду од 15.01. дo 08.02.2019. године

Прва година студија – 15. - 22.01.2019. год.
Трећа година студија –
23. - 04.02.2019. год.

РАСПОРЕД I И III ГОДИНА

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу – индекс и оверену здравствену књижицу

Напомена:
Систематски преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања. Само студенти старији од 26 година нису у обавези да изврше систематски преглед.

Завод за здравствену заштиту студената
Служба Опште медицине