Regionalna geografija sveta 1 – popravni kolokvijum

Popravni kolokvijumi iz Regionalne geografije sveta 1 (geografi i turizmolozi) biće održani u ponedeljak, 13. maja u Zemunu, sa početkom u 10 časova.