РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПОДРУЧЈА И СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА | Географски факултет

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PLANIRANjE I UREĐENjE TURISTIČKIH PODRUČJA I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

Rezultati ispita iz predmeta:

PLANIRANjE I UREĐENjE TURISTIČKIH PODRUČJA - rezultati

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA - rezultati