REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TURIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Turizam i prostorno planiranje

Upisivanje ocena održaće se u petak, 25. januara 2019. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.