РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА – ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПОДРУЧЈА И ТУРИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | Географски факултет

REZULTATI ISPITA – PLANIRANjE I UREĐENjE TURISTIČKIH PODRUČJA I TURIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE

Planiranje i uređenje turističkih područja (Turizmologija) [pdf]

Planiranje i uređenje turističkih područja (Geografija) [pdf]

Turizam i prostorno planiranje (Turizmologija) [pdf]