Rezultati kolokvijuma iz DEMOEKOLOGIJE, održanog 28.11.2013. godine

Student

Ocena

Belocić Miloš 22/11

10

Vladisavljević Kristina 46/11

6

Vukovdak Aleksandra 08/11

9

Gvozdenović Vladimir 02/11

8

Dačković Dijana 38/11

9

Dmitrović Marija 43/11

6

Đorđević Miloš 03/11

-

Đurović Milan 12/11

6

Živković Bojana 34/11

7

Zdravković Milan 28/11

6

Ilijin Branislav 33/11

6

Ilić Marko 50/10

5

Joksimović Jovana 29/11

6

Klevernić Branislav 47/11

-

Knežević Nikola 17/11

7

Marković Ivana 7/11

8

Marković Tamara 6/11

7

Miletić Kristina 45/11

9

Mirić Stefan 15/11

10

Mucić Ksenija 23/11

6

Nikolić Miloš 39/11

8

Petrović Milica 19/11

6

Salević Ivana 04/11

6

Simčetović Tatjana 43/11

5

Smiljković Vukašin 35/11

5

Stanković Maša 49/11

7

Cvetković Arsenije 21/11

5

Zlatić Arsenović Aleksandar 09/11

9