Rezultati kolokvijuma iz predmeta Geomorfologija

Kolokvijum iz predmeta Geomorfologija održanog 22. decembra 2015. g. položili su sledeći studenti:

IME I PREZIME

BROJ INDEKSA

TAČNI ODGOVORI

Tiana Živković

47/06

23

Jovana Stevanović

72/09

21

Nada Drajić

69/11

19

Suzana Nedeljković

80/11

24

Sandra Stanišić

204/13

21

Tanja Cupać

277/13

21