Rezultati kolokvijuma iz predmeta Globalizacija i integracije u svetu

 

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ GLOBALIZACIJE I INTEGRACIJA U SVETU, ODRŽANOG 22.5.2013. GODINE

 

Br. indeksa Prezime i ime

ocena

Bodovi

Datum

2/09 Radmilović Marija

8 (osam)

31,5

22.5.2013.

21/06 Pavlović Dejan

5 (pet)

0

22.5.2013.

21/09 Ostojić Tijana

8 (osam)

29

22.5.2013.

22/09 Mađar Ede

7 (sedam)

25

22.5.2013.

24/09 Nedeljković Ivana

8 (osam)

31

22.5.2013.

28/09 Pavlović Aleksandar

8 (osam)

30

22.5.2013.

29/09 Muči Robert

9 (devet)

32,5

22.5.2013.

40/09 Ristić Marija

7 (sedam)

25,5

22.5.2013.

51/08 Šljivić Vladimir

5 (pet)

13,5

22.5.2013.

56/09 Vujanović Branka

9 (devet)

33,5

22.5.2013.

60/08 Jovanović Nevena

5 (pet)

11

22.5.2013.

65/09 Lukić Vladan

7 (sedam)

26,5

22.5.2013.

82/07 Đurđević Selena

6 (šest)

20,5

22.5.2013.

88/08 Ćertić Tijana

7 (sedam)

26

22.5.2013.

106/08 Petrović Andrijana

5 (pet)

0

22.5.2013.

146/08 Azarić Nikola

6 (šest)

21

22.5.2013.

Nepotpisano

5 (pet)

16

22.5.2013.