Rezultati kolokvijuma iz predmeta Međunarodna privreda i turizam

 1. Stojanović Mina                                                         20 poena
 2. Bojić Vesna                                                         20 poena
 3. Denda Stefan                                                      20 poena
 4. Ilić Marijana                                                   20 poena
 5. Josimov Jelena                                                    20 poena
 6. Lisov Tijana                                                       20 poena
 7. Milosavljević Jasmina                                               20 poena
 8. Miličević Stefan                                             20 poena
 9. Ružić Filip                                                      20 poena
 10. Janketić Sofija                                                  19 poena
 11. Brajković Ana                                                    19 poena
 12. Kovijanić Marija                                              19 poena
 13. Lutovac Ana                                                       19 poena
 14. Milisavljević Miroslava                                19 poena
 15. Obradović Marko                                              19 poena
 16. Petković Marijana                                            19 poena
 17. Ristić Petar                                                      18 poena
 18. Đorđević Milica                                              18 poena
 19. Stevanović Marko                                             18 poena
 20. Dolmagić Dalila                                                         18 poena
 21. Andrejić Jelena                                                  18 poena
 22. Aćimovac Bojana                                                         17 poena
 23. Veselinov Jelena                                                         17 poena
 24. Vukićević Milena                                             17 poena
 25. Ilić Jelena                                                        17 poena
 26. Ivković Marija                                                 17 poena
 27. Jovanović Milena                                              17 poena
 28. Milojević Majda                                                          17 poena
 29. Nedeljković Marija                                           17 poena
 30. Pešić Milica                                                   17 poena
 31. Petrović Jasna                                                   17 poena
 32. Simović Nikola                                                 17 poena
 33. Kotorčević Milica                                           17 poena
 34. Vučenović Bojana                                                        16 poena
 35. Arizanović Dunja                                              16 poena
 36. Kovačević Ivana                                                         16 poena
 37. Mrdaković Marko                                              16 poena
 38. Stevanović Jelena                                              16 poena
 39. Petrović Olja                                                    16 poena
 40. Marković Nikola                                              16 poena
 41. Sekulić Ivana                                                    16 poena
 42. Uhrik Irena                                                       16 poena
 43. Mladenović Maja                                                         15 poena
 44. Solujić Stefan                                                  15 poena
 45. Aleksić Marija                                                  15 poena
 46. Antić Ivana                                                       14 poena
 47. Milojević Nevena                                               13 poena
 48. Majstorović Jovana                                           13 poena
 49. Spalević Natalija                                             12 poena
 50. Ognjenović Marija                                             12 poena
 51. Pavloska Sanja                                                   12 poena
 52. Ljubišić Suzana                                                         10 poena