Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija sveta

- Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija sveta, održanog 28.5.2014. godine [pdf]

- Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija sveta (turizmolozi) – održanog 28.5.2014. godine [pdf]