REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ PREDMETA TURIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Turizam i prostorno planiranje (smer Turizmologija) održanog 01. aprila 2019. godine.

Uvid u rezultate testa i upis ocena održaće se 04. aprila 2019. godine u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici.