REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA – POČETNI NIVO

Sledeći studenti nisu položili pismeni ispit iz Engleskog jezika:

Stojković Helena 117/2016
Maksimović Jovana 42/2016
Novaković Katarina 54/2016

Svi ostali studenti treba da dođu u 16:00 na usmeni ispit, Studentski trg 3/3 (velika učionica).