Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta GEOPROSTOR I TURISTIČKI PROSTOR

1. Brajković Ana 10 (deset)
2. Mladenović Tijana 8 (osam)
3. Ružić Filip 10 (deset)
4. Petrović Jasna 8 (osam)
5. Ognjenović Marija 8 (osam)
6. Majstorović Jovana 8 (osam)
7. Sretenović Katarina 8 (osam)
8. Aleksić Marija 9 (devet)
9. Miličević Stefan 7 (sedam)
10. Vukićević Milena 10 (deset)
11. Ljubišić Suzana 8 (osam)
12. Marković Nikola 7 (sedam)
13. Dragičević Tamara 10 (deset)
14. Milošević Marija 9 (devet)
15. Petrović Branka 10 (deset)
16. Kotorčević Milica 5 (pet)
17. Dolmagić Dalila 9 (devet)
18. Milošev Ana 9 (devet)
19. Pavloski Sanja 8 (osam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Bojana Mihajlović