Rezultati popravnog testa iz Životne sredine – urbana ekologija

Rezultati popravnog testa iz Životne sredine, održanog 16.06.2015. – urbana ekologija

Student

Ocena
Jovanović Marina 100/00

6

Pavlović Mirjana 132/07

5

Dankov Jelena 33/11

8

Marinković Dragana 37/11

8

Živanović Sabina 43/10

6

Nikolić Nevena 50/11

9

Milićević Tamara 53/11

6

Filipović Marija 58/11

6

Milovanović Nemanja 64 /08

7

Milićević Danica 68 /09

7

Čupić Vanja 72/08

6

Luminica Neda 77/09

7

Laketić Dragana 81/11

8

Stanojević Aleksandra 96/03

8

Vlatković Lidija 99 /07

8

Đuričić Suzana 02 /05

9

Katić Milica 8/11

5

Dedić Jovana 19/11

9

Petrović Milica 20/11

10

Kukučka Nataša 25/11

7