Rezultati testa iz predmeta Regionalna fizička geografija

Broj indeksa      bodovi/ocena

11/2018                   68/7
12/2018                   71/8
13/2018                   74/8
15/2018                   51/6
34/2018                   58/6
35/2018                   62/7
37/2018                   66/7
51/2018                   81/9
54/2018                  10/5
58/2018                  56/6
59/2018                  57/8
63/2018                  68/7
69/2018                  38/5
72/2018                  84/9
77/2018                  68/7

Rezultati testa se mogu pogledati danas 21.6. u 16:00 časova na Studentskom trgu nakon čega će biti upisane ocene.