Ruski jezik – promena termina ispita

Pismeni ispit iz predmeta Ruski jezik održaće se 25. juna u 15 časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Usmeni ispit iz predmeta Ruski jezik održaće se 29. juna u 10 časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.