Šahovska sekcija Geografskog fakulteta

Obaveštavamo vas da je formirana Šahovska sekcija Geografskog fakulteta. Pozivamo sve studente, nastavnike i saradnike Geografskog fakulteta koji vole šah, da se uključe u rad Sekcije.

Kontakt:
Marko Krsteski, student I godine studija geografije
E-mail adresa: krsmrk87@hotmail.com