ŠESTI PRODUŽENI ROK – VAŽNO OBAVEŠTENjE

Prijava ispita za šesti produženi rok je 29. i 30. septembra 2017. godine preko studenstkog servisa (kao i za sve redovne rokove).

Uplate za prijavu ispita (2000 din. po ispitu) moraju biti izvršene, sa pozivom na broj, zaključno sa 27. septembrom 2017. godine!

U subotu, 30. septembra 2017. godine, Studentska služba Fakulteta radiće u periodu od 10:00 do 13:00 časova.