Skupština i seminar Srpskog geografskog društva

Skupština Srpskog geografskog društva i seminar Nastava geografije i geografija stanovništva“ održaće se u subotu 19. marta 2016. godine u 10 sati u prosotrijama Geografskog fakulteta u Zemunu.
Više informacija [pdf]

rad