СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА И ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА | Географски факултет

SPORAZUM O SARADNjI GEOGRAFSKOG FAKULTETA I CENTRA ZA RAZVOJ JABLANIČKOG I PČINjSKOG OKRUGA

U Leskovcu 03. aprila 2017. godine, dekan Geografskog fakulteta prof. Dr Dejan Filipović i direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković, potpisali su sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji.

Saradnja Geografskog fakulteta i Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga traje nekoliko meseci, a potpisani sporazum olakšaće nastavak saradnje u različitim sferama delatnosti kojima se zainteresovane strane bave, kroz realizaciju projekata, podršku unapređenju obrazovnog procesa, izdavaštvo i kompleksnu razmenu stručnih iskustava između ove dve organizacije.

Detaljnije na: http://jugpress.com/memorandum-o-saradnji-za-prekogranicnu-saradnju-srbija-makedonija/ i na http://jugmedia.rs/zajedno-projekata-prekogranicne-saradnje/

 1 centar-720x433 3