Stipendija japanske Fondacije ITO za školsku 2017/2018. godinu

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2017/2018. godinu (master studije).

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2017. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;
* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (“to some degree“) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći na sajtu Univerziteta u Beogradu.

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 23. septembar 2016. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.