STIPENDIJE VLADE MEKSIKA

Vlada Meksika nudi državljanima Srbije mogućnost konkurisanja za stipendije u okviru bilateralnih sporazuma o saradnji.

Stipendije se nude samo u okviru nastavnog programa institucija izričito naznačenih u konkursu za 2017. godinu. Za bliže informacije o konkursu i akademskim institucijama zainteresovani mogu da konsultuju web stranicu  http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785, na kojoj je dostupna i verzija na engleskom jeziku.

Univerzitet u Beogradu ima bilateralnu saradnju sa sledećim univerzitetima u Meksiku, za koje se može konkurisati:

  • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
  • Universidad de Guadalajara
  • Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Zainteresovani kandidati bi kompletne konkursne prijave trebalo da dostave Univerzitetu u Beogradu najkasnije do 19. septembra 2016. godine.
Nepotpune prijave neće biti uključene u proces selekcije, kao ni one koji ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa. Takođe, neće biti vraćeni dosijei onih kandidata koji ne budu izabrani.