STRUČNA KONFERENCIJA GIS FORUM

Stručna konferencija GIS FORUM u organizaciji udruženja GIS centar održaće se 17. maj 2016. godine u Hotelu „M“ u Beogradu.

Pozivaju se autori koji su koristili GIS u nučno-istraživačkom radu da izlože rezultate svog rada. Prihvaćeni autorski radovi će biti objavljeni na panoima tokom konferencije kao i u zborniku radova, a autori najboljeg studentskog autorskog rada će biti nagrađeni sa 10.000 dinara.

Više informacija o konferenciji, prijavi i uputstvu za pisanje možete pronaći na www.gisforum.rs

Naslovna_GF16