STRUČNO PREDAVANjE NA TEMU „GLOBALNI TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA I KLjUČNI IZAZOVI“

Dana 28. juna 2017. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu (Kumodraška 261a), dr Taleb Rifai, generalni sekretar UNWTO, održaće stručno predavanje na temu Globalni trendovi u razvoju turizma i ključni izazovi, sa početkom u 17:00 časova. Jednočasovno predavanje može da doprinese unapređenju znanja studenata u oblasti turizma i održivog razvoja, prilagođenog potrebama rada u turističkoj industriji.

Zainteresovani studenti mogu da prijave učešće na e-mail adresu spavlovic20@gmail.com (prof. dr Sanja Pavlović).