STUDENTI GEOGRAFIJE I PROSTORNOG PLANIRANjA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

I ovog proleća, realizovana je terenska nastava iz oblasti Fizičke geografije na prostoru Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara. Uz stručno vođstvo dipl. inž. šum. Mariusa Olđe iz Šumskog gazdinstva „Banat” iz Pančeva, i nastavnika, asistenta i saradnika Geografskog fakulteta Snežane Đurđić, Marka Langovića i Vedrana Živanovića, studenti II godine smera Geografija i deo studenata I godine smera Prostorno planiranje, posetili su stanište stepskog božura na lokalitetu Devojački bunar, retka preostala staništa stepske vegetacije i faune nedaleko od Banatskog Karlovca, očuvanu sastojinu šume hrasta lužnjaka na lokalitetu Straža u dolini reke Karaš, ali su i osvojili najviši vrh SRP Deliblatska peščara na Zagajičkim brdima (256 m).

DSCN2059 DSCN2098 DSCN2103