STUDENTI GEOGRAFSKOG FAKULTETA DOBITNICI NAGRADE NA EVROPSKOM FESTIVALU MLADIH

U periodu od 27. do 30. novembra 2019. godine, diplomci i studenti osnovnih, master i doktorskih studija Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovali su na Evropskom festivalu mladih (European Youth Award) u Gracu. Grupa istraživača i GIS analitičara osvojila je nagradu u oblasti zaštite životne sredine – „Planet friendly“, sa projektom ,,Šume i klima“. Naše kolege su na festivalu prezentovale projekat i predstavili rezultate projekta. Upotrebom otvorenih podataka i njihovom obradom u geografskim informacionim sistemima, razvojem algoritma i analizom dobijenih rezultata, formirana je karta pogodnosti pošumljavanja terena u Republici Srbiji, dostupna svim građanima na sajtu sumeiklima.org. Analizirane vrste su: breza, crni bor i hrast kitnjak. Ovo je samo početak velikog ekološkog projekta koji ima za cilj povećanje površine šumskih ekosistema u Srbiji.

Deo ovog tima su:

  1. Tijana Ležaić – studentkinja doktorskih studija Geonauka
  2. Nikola Mladenović – dipomirani geograf za oblast životne sredine i master inženjer zaštite životne sredine
  3. Marko Božić – master geograf za oblast životne sredine
  4. Nevena Nekić – studentkinja doktorskih studija Geonauka
  5. Uroš Durlević – student master studija GOŽS
  6. Marija Tadić – studentkinja master studija GOŽS
  7. Vladimir Ćurić – student osnovnih studija GOŽS
  8. Marina Marković – studentkinja osnovnih studija GOŽS
  9. Nikola Ćorović – student osnovnih studija GOŽS

01 02 03 rbt dav