СТУДЕНТИ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НА ЕВРОПСКОМ ФЕСТИВАЛУ МЛАДИХ

У периоду од 27. до 30. новембра 2019. године, дипломци и студенти основних, мастер и докторских студија Географског факултета Универзитета у Београду, учествовали су на Европском фестивалу младих (European Youth Award) у Грацу. Група истраживача и ГИС аналитичара освојила је награду у области заштите животне средине – „Planet friendly“, са пројектом ,,Шуме и клима“. Наше колеге су на фестивалу презентовале пројекат и представили резултате пројекта. Употребом отворених података и њиховом обрадом у географским информационим системима, развојем алгоритма и анализом добијених резултата, формирана је карта погодности пошумљавања терена у Републици Србији, доступна свим грађанима на сајту sumeiklima.org. Анализиране врсте су: бреза, црни бор и храст китњак. Ово је само почетак великог еколошког пројекта који има за циљ повећање површине шумских екосистема у Србији.

Део овог тима су:

  1. Тијана Лежаић – студенткиња докторских студија Геонаука
  2. Никола Младеновић – дипомирани географ за област животне средине и мастер инжењер заштите животне средине
  3. Марко Божић – мастер географ за област животне средине
  4. Невена Некић – студенткиња докторских студија Геонаука
  5. Урош Дурлевић – студент мастер студија ГОЖС
  6. Марија Тадић – студенткиња мастер студија ГОЖС
  7. Владимир Ћурић – студент основних студија ГОЖС
  8. Марина Марковић – студенткиња основних студија ГОЖС
  9. Никола Ћоровић – студент основних студија ГОЖС

01 02 03 rbt dav