Studenti Geografskog fakulteta na terenskom istraživanju u PIO „Vlasina“

U periodu od 23. do 26. septembra 2019. godine, grupa studenata Geoprostornih osnova životne sredine i Geografije boravila je u Informativnom centru za zaštitu životne sredine, u mestu Vlasina Rid, opština Surdulica. Boravak je realizovan u sklopu saradnje Geografskog fakulteta sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Turističkom organizacijom Surdulice, a u realizaciji boravka su učestvovali dr Ivan Novković i dr Ivan Samardžić.

Boravak se sastojao iz terenskih istraživanja i kabinetskog rada. Terenska istraživanja su obavljena u funkciji izrade Atlasa životne sredine Predela izuzetnih odlika „Vlasina“. Kabinetski deo se sastojao iz unosa podataka sa terena u geoprostornu bazu podataka, analize postojećih podataka i izrade karata u GIS softveru. Tokom putovanja, studenti su posetili i Surdulicu, Bosilegrad, Crnu Travu, Babušnicu i Pirot.

Studentkinja Ana Momčilović je poklonila Informativnom centru za zaštitu životne sredine, Rendžerskoj službi PIO „Vlasina“ i Turističkoj organizaciji Surdulice po primerak svog diplomskog rada „Analiza prirodnih uslova Predela izuzetnih odlika „Vlasina“ u funkciji održivog upravljanja“, koji je nastao kao rezultat njenog boravka u PIO „Vlasina“ tokom sličnog istraživanja 2018. godine.

Vlasina01 Vlasina02 Vlasina03 Vlasina04 Vlasina05 Vlasina06 Vlasina07 Vlasina08 Vlasina09 Vlasina10 Vlasina11 Vlasina12 Vlasina13 Vlasina14