STUDENTI GEOGRAFSKOG FAKULTETA NA TERENSKOM ISTRAŽIVANjU U PIO „VLASINA“

U periodu od 03. do 06. septembra 2018. godine, grupa studenata osnovnih studija Geoprostornih osnova životne sredine, kao i studenti doktorskih studija, boravili su u Informativnom centru za zaštitu životne sredine, u mestu Vlasina Rid, opština Surdulica. Boravak je realizovan u sklopu saradnje Geografskog fakulteta sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Turističkom organizacijom Surdulice, a u realizaciji boravka je učestvovao dr Ivan Novković.

Boravak se sastojao iz terenskih istraživanja i kabinetskog rada. Terenska istraživanja su obavljena u funkciji izrade Atlasa životne sredine Predela izuzetnih odlika „Vlasina“. Kabinetski deo se sastojao iz unosa podataka sa terena u geoprostornu bazu podataka, analize postojećih podataka i izrade karata u GIS softveru. Tokom boravka, studenti su posetili i Bosilegrad, Crnu Travu i Vlasotince.

Studenti doktorskih studija i demonstratori na studijskoj grupi Deomografija, Nevena Radić i Damjan Bakić su sproveli istraživanje demografskih potencijala Predela izuzetnih odlika „Vlasina“, u okviru kojih je izvršena analiza promena demografskih karakteristika Vlasine i ukazano je na potencijale i ograničenja daljem turističkom i ekonomskom razvoju oblasti.

Na okruglom stolu, organizovanom 04. septembra u Informativnom centru za zaštitu životne sredine, predstavnici lokalnih organizacija i lokalne samouprave iz opštine Surdulica, kao i studenti Geografskog fakulteta, diskutovali su o brojnim pitanjima u vezi sa održivim razvojem zaštićenog područja PIO „Vlasina“ i mogućnostima ekonomskog i turističkog razvoja.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12